Tugas Maritim Malaysia, Stuffed Turkey London Broil, Purina Pro Plan Salmon, Jericho Israel Zip Code, 7th Day Movie Ending Explained, Terrace Apartment Meaning, Deer Head Silhouette Printable, Chest Pain Right Side Comes And Goes, " /> Tugas Maritim Malaysia, Stuffed Turkey London Broil, Purina Pro Plan Salmon, Jericho Israel Zip Code, 7th Day Movie Ending Explained, Terrace Apartment Meaning, Deer Head Silhouette Printable, Chest Pain Right Side Comes And Goes, Link to this Article psalm 46 nuwe lewende vertaling No related posts." />

psalm 46 nuwe lewende vertaling

2. Die skilde verbrand Hy met vuur. psalms 1:1-3 nlv Gelukkig is die mens wat nie loop volgens die raad van goddeloses, of staan op die pad van sondaars, of sit in die vergadering van spotters nie. Oorsig van Psalms “God is ons skuilplek” God se verstommende werke (8) God beëindig oorloë regoor aarde (9) Psalm 46:opskrif. Psalm 46:10 The barrel of the purple pen with black ink is screen printed with the same verse. en oorloë beëindig Psalm 46:1-11—Lees die Bybel aanlyn of laai dit gratis af. Ps. oor die hele aarde. Op de wijs van De lelies. de trots van Jakob, het volk dat hij liefheeft. The New Testament, Psalms and Proverbs were published in 1975, to mark the 100th anniversary of the Afrikaans language. NLV: Nuwe Lewende Vertaling . Psalm 19:1-14—Lees die Bybel aanlyn of laai dit gratis af. De Nieuwe Bijbelvertaling bevat bij de psalmen geen voetnoten om op deze afwijkende nummering te wijzen (in andere Bijbelboeken zijn dergelijke voetnoten in de NBV wel aanwezig). Nee, my hulp kom van die Here,wat hemel en aarde gemaak het. Van de Korachieten, een psalm. Psalms Nuwe Lewende Vertaling (NLV) Gelukkig is die menswat nie loopvolgens die raad van goddeloses,of staanop die pad van sondaars,of sitin die vergadering van spotters nie. Hy vind egter vreugde in die gebooie van die Here en oordink sy voorskrifte dag en nag. Psalms 63 Nuwe Lewende Vertaling (NLV) O God, U is my God,ek soek na U,ek smag na U;my hele liggaam verlang na Usoos ’n dor land sonder water. 15Een kleurige stoet brengt haar naar de koning. Hierdie publikasie is dus min of meer halfpad in die proses. Kanselleer. Bybel in Afrikaans Download – Mobile Android Market Download Bybel in Afrikaans 1.0 (Android). Voor de koorleider. Kantlynverwysings + 2Kr 20:19. Psalms 47 Nuwe Lewende Vertaling (NLV) Al julle volke, klap julle hande!Juig voor God met groot gejubel! Inteendeel, ek wil dit ten sterkste afwys. Deze bundel is gebaseerd op de voordrachten op de studiemiddag over psalmen en psalmcitaten ter gelegenheid van dat jubileum. PSALMS 46:11 NLV “Wees stil en weet Ek is God! Ek beperk my met hierdie uitspraak tot die Ou Testament, wat my vakgebied is. in haar gevolg de meisjes, haar vriendinnen. Psalm 46:1. 6 God zei: ‘Er moet midden in het water een gewelf komen dat de watermassa’s van elkaar scheidt.’ 7 Een psalm van David. De eerste dag. Ps. Wat my betref, ek bid tot U, Here; antwoord my op u bestemde tyd, o God. Een lied. Hierdie vertaling is aangevra deur al die hoofstroomkerke wat dienste in Afrikaans aanbied. 45 1 Voor de koorleider. Die woord mizmor dui 'n lied aan wat met begeleiding gesing word. The lavender soft-touch finish on this double-wall insulated stainless steel mug features key Scripture from Psalm 46:10, "Be still & know." Van de Korachieten. 845:8 Hebr. Psalms 89 Nuwe Lewende Vertaling (NLV) Ek wil altyd singvan die goedheid van die Here.Ek wil, geslag na geslag,sy getrouheid bekendmaak. Die Bybel – Afrikaanse Standaard Vertaling en Nuwe Lewende Vertaling (Parallel Nuwe Testament) bied lesers die geleentheid om te sien hoe die teks van die Afrikaanse Standaard Vertaling (ASV), ’n direkte vertaling, verskil van die Nuwe Lewende Vertaling (NLV), wat ’n dinamies-ekwivalente vertaling is. In die grootheid van u troue liefde, antwoord my met u troue redding! Psalmen 43 Psalmen 43. Cancel. In die grootheid van u troue liefde, antwoord my met u troue redding! Die Direkte Vertaling in die linkerkolom is 'n nuwe vertaling, . Dit bied ’n unieke balans tussen noukeurigheid, akkuraatheid, lesers vrien-delikheid en ryk emotiewe kwaliteit. Op de wijs van het lied ‘De jonge meisjes’. Van de Korachieten, een psalm. 3. 14Stralend wacht de koningsdochter binnen. 42:3 . Dit is gerieflik om oral met jou saam te neem en kan selfs in jou handsak of broeksak pas. A. Van de Korachieten, een kunstig lied. Die Nuwe Wêreld-vertaling van die Heilige Skrif word deur Jehovah se Getuies uitgegee. Wie kan die magtige dadevan die Here beskryf,of 61:962:2,7Ik zal uw naam bezingen, geslacht na geslacht. Leesplan. met vreugdeolie, als geen van uw gelijken. Ek kan die nuwe vertaling, wat 29 November verskyn, beslis nie aanbeveel nie. en de zwaluw een nest. Die Nuwe Lewende Vertaling is gegrond op die mees onlangse studie in die teorie van vertaling, met die doel om die betekenis van die antieke Bybeltekste so akkuraat as moontlik aan die moderne leser te kommunikeer. Joan Hambidge. 2God is voor ons een veilige schuilplaats, 346:3-4 Jes. Ek het gesê: “U trou de scepter van het recht is uw koningsscepter. 3 We hoeven niet bang te zijn,. Die Nuwe Wêreld-vertaling van die Heilige Skrif word deur Jehovah se Getuies uitgegee. muziek die u verblijdt, klinkt uit ivoren paleizen. Verander Taal {{#items}} {{local_title}} Hy vind egter vreugdein die gebooie van die Hereen oordink sy voorskriftedag en nag. 5Een rivier, wijd vertakt, verblijdt de stad van God. Die Nuwe Testament en Psalms: 'n Direkte Vertaling is gedurende 2014 by drie geleenthede bekendgestel — op 12 Maart in die Groote Kerk, Kaapstad, op 9 April in die AGS Kaleideo Gemeente in Kempton Park, en op 12 Mei in die St George's Katedraal in Windhoek. Reeds gepubliseer is ’n semifinale uitgawe van die Nuwe Testament en die Psalms. Psalms 18 Nuwe Lewende Vertaling (NLV) Hy het gesê:Ek het U baie lief, Here;U is my sterkte. PSALMS 69:14. bogen breekt hij, lansen verbrijzelt hij. Teks uit die Nuwe Lewende Vertaling mag aangehaal word in enige vorm (skriftelik, oudiovisueel of elektronies) tot ’n maksimum van 1 000 verse sonder die skriftelike toestemming van die uitgewer, op voorwaarde dat die aangehaalde verse nie meer as 25% van die werk uitmaak waarin dit aangehaal word nie, en op voorwaarde dat ’n hele Bybelboek nie aangehaal word nie. Psalms 63 Nuwe Lewende Vertaling (NLV) O God, U is my God,ek soek na U,ek smag na U;my hele liggaam verlang na Usoos ’n dor land sonder water. Een lied. Hy vind egter vreugdein die gebooie van die Hereen oordink sy voorskriftedag en nag. Hy verbreek die boog 41:2 . 44:24 50:3 109:1 God, houd u niet stil, zwijg niet, God, zie niet onbewogen toe, 3 uw vijanden roeren zich, trots heffen uw haters het hoofd. Dit is nuut vertaal uit Hebreeus, Aramees en Grieks in hedendaagse Afrikaans. Psalm 84:1-12—Lees die Bybel aanlyn of laai dit gratis af. Die Bybelboeke verskyn in volgorde, met die hoofstukke, sodat jy verse maklik kan vind. Let this everyday item keep you relying on God's care and provision when you find yourself feeling the … Ek konsentreer veral op die aanloop tot Die Bybel: ’n Direkte Vertaling (die groter projek waarvan die Nuwe Testament en Psalms ’n proefuitgawe verteenwoordig), en verskaf redes waarom juis hierdie term, wat so maklik verkeerd verstaan kan word, as skopos gekies is. Psalm 19:1-14—Lees die Bybel aanlyn of laai dit gratis af. … Dit is geskryf in ’n maklik leesbare styl in hedendaagse Afrikaans. Met God in haar midden stort zij niet in. Kies van die meer gewilde weergawes soos die Bybel vir almal, Afrikaans 1953 vertaling, Afrikaans 1983 vertaling, Die Boodskap, die Nuwe Lewende Vertaling, Zulu,. 12De HEER van de hemelse machten is met ons. mijn gedicht spreek ik uit voor de koning. Soos wind rook wegblaas,so blaas U hulle weg. 4. Psalms 68 Nuwe Lewende Vertaling (NLV) God sal opstaanen sy vyande verstrooi.Laat dié wat Hom haat,voor Hom vlug. Psalms 89 Nuwe Lewende Vertaling (NLV) Ek wil altyd singvan die goedheid van die Here.Ek wil, geslag na geslag,sy getrouheid bekendmaak. 2 NUWE LEWENDE VERTALING Hersiene uitgawe Die Nuwe Lewende Vertaling is sedert die bekendstelling daarvan in 2006 gevestig as n gewilde en betroubare Bybelvertaling. 445:4 Ps. Het werd avond en het werd morgen. 14:21 Gelukkig wie zorgt voor de armen; in kwade dagen zal de HEER hem uitkomst geven, 3 de HEER zal hem beschermen en in leven houden, ... naar de levende God, gaan zij het paleis van de koning binnen. Hy verbreek die boog en vernietig die spies. Psalms 106 Nuwe Lewende Vertaling (NLV) Prys die Here!Dank die Here, want Hy is goed!Sy trou ken geen einde nie. Oorsig van Psalms “God is ons skuilplek” God se verstommende werke (8) God beëindig oorloë regoor aarde (9) Psalm 46:opskrif. The Nuwe Wêreld-vertaling van die Heilige Skrif is an Afrikaans translation of the 1984 English translation of the Bible by the Watchtower Society. 46 1 Een lied van de Korachieten. Cancel {{#items}} {{local_name}} {{/items}} Share. 4 God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis; 5 het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Dit bied ’n unieke balans tussen noukeurigheid, akkuraatheid, lesers vrien-delikheid en ryk emotiewe kwaliteit. Ek is uitgeput van roep om hulp.My keel is hees en my oë dof,terwyl ek wag dat God my help. 10juwelen sieren de dochters van koningen. 76:4Jes. Jammer, die video kon nie laai nie. 42 1 Voor de koorleider. n nuwe vertaling van die bybel in afrikaans Download n nuwe vertaling van die bybel in afrikaans or read online here in PDF or EPUB. Nuwe Lewende Vertaling Die Bybel Nuwe Lewende Vertaling (NLV) is ’n dinamies-ekwivalente verta-ling wat kragtig met hedendaagse lesers kommunikeer. Op de wijs van De lelies. Soos wind rook wegblaas,so blaas U hulle weg. 83:2 . Opties . Voetnote bied addisionele inligting om die verstaan van die teks te vergemaklik. 27:4 Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God, Die Nuwe Wêreld-vertaling van die Heilige Skrif word deur Jehovah se Getuies uitgegee. Gerelateerde info . 2 Bij God zijn wij veilig.. Hij helpt ons als we in nood zijn. Psalm 46:1-11—Lees die Bybel aanlyn of laai dit gratis af. The pen grip has a quilted heat debossed pattern for a secure grip. Ek het U inderd NLV: Nuwe Lewende Vertaling . rechts van u staat de koningin, getooid met goud uit Ofir. Want ontsagwekkend is die Here,die Allerhoogste,die gro God is voor ons een veilige schuilplaats, Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde. Die Nuwe-Wêreld-vertaling van die Bybel is ‘n akkurate vertaling wat maklik is om te lees. Voetnote * Sien Woordelys. Blogs. vergeet uw volk en het huis van uw vader. Cancel. 247:2 Sef. Ik zal uw naam bezingen, geslacht na geslacht. Die Bybel, Nuwe Lewende Vertaling (NLV) bied 'n unieke balans tussen noukeurigheid, akkuraatheid, leesbaarheid en ryk emotiewe kwaliteit. Psalmen interpreteren en vertalen. Interliniere Bybel Grieks-Afrikaans Nuwe .. Get DIE BYBEL: Afrikaans 1933/1953-vertaling (Afrikaans Edition) By Bible Society Of South Africa PDF file for free from our online library Created Date:. Materiaal voor kinderen en jongeren. Jammer, die video kon nie laai nie. Een rivier, wijd vertakt, verblijdt de stad van God. Uw troon is voor eeuwig en altijd, o god. Nuwe Bybelvertaling en Bekendstelling – Afrikaans 2020-vertaling. Gelukkig is die mens wat nie loop volgens die raad van goddeloses, of staan op die pad van sondaars, of sit in die vergadering van spotters nie. Die Nuwe Testament en Psalms: 'n Direkte Vertaling is gedurende 2014 by drie geleenthede bekendgestel — op 12 Maart in die Groote Kerk, Kaapstad, op 9 April in die AGS Kaleideo Gemeente in Kempton Park, en op 12 Mei in die St George's Katedraal in Windhoek. Die woord psalm kom van die Griekse woord psalmos wat op sy beurt 'n vertaling is van die Hebreeuse woord mizmor. In mijn hart wellen de juiste woorden op. 1146:11 Deut. Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 42. ook al beeft de aarde, Psalmen 84 Psalmen 84. Kinderbijbels. Die hersiene uitgawe, wat in Junie 2011 verskyn, is steeds gebou op die pilare van Skrifgetrouheid en verstaanbaarheid, maar bevat veranderings wat selfs groter lesersvriendelikheid sal verseker. 5:3 Zelfs de mus vindt een huis. Psalms Nuwe Lewende Vertaling (NLV) Gelukkig is die menswat nie loopvolgens die raad van goddeloses,of staanop die pad van sondaars,of sitin die vergadering van spotters nie. Hy laat jou Change Language {{#items}} {{local_title}} 68:1998:6Onder gejuich steeg God omhoog. zing voor onze koning, zing hem een lied: 947:9 Jer. 2:4Ezech. Vind meer uit oorNuwe Lewende Vertaling https://www.bible.com/af/bible/117/PSA.46.10.NLV, Survival: Video Devotions From Your Time Of Grace, Wizdumb: Video Devotions From Your Time Of Grace, Reclaiming Christmas: Video Devotions From Your Time Of Grace, All Is Calm: Receiving Jesus' Rest This Christmas, Presence-Filled Prayer: Experiencing God in Prayer, Be A Father Of Faith: Devotions From Your Time Of Grace, 5-Day Devotional To Becoming The Greatest You, Standing Firm In Unsettling Times: A Five-Day Devotional By Skip Heitzig. Podcast. Dit is ’n amptelike webwerf van Jehovah se Getuies. Hy vind egter vreugde in die gebooie van die Here en oordink sy voorskrifte dag en nag. 647:6 Ps. Want ontsagwekkend is die Here,die Allerhoogste,die gro Voor de koorleider. Ps. Een liefdeslied. Hierdie is die amptelike webtuiste van Die Bybel: 2020-vertaling en soos die vertaling vorder, sal meer inligting hier verskyn. 10:7God heerst als koning over de volken. Die Nuwe Wêreld-vertaling van die Heilige Skrif word deur Jehovah se Getuies uitgegee. 83 1 Een lied, een psalm van Asaf. Een kleurige stoet brengt haar naar de koning. 1:8-9u hebt gerechtigheid lief en haat het kwaad. Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 45. ... Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 41. Die Wagtoring, 2009/12/1, bl. Kind en Bijbel. 2. Nuwe Lewende Vertaling (NLV) English Standard Version (ESV) New Living Translation (NLT) King James Version (KJV) Afrikaans 2020; Afrikaans 1983; Afrikaans 1953; The Passion Translation (TPT) By Languages. Hierdie handige Bybel in mini-formaat word horisontaal gedraai wanneer jy dit lees. 29. PSALMS 46:10 NLV. NBV 1 bijbel. Ter vergelyking tussen drie Afrikaanse vertalings ’n gedeelte uit Psalm 29. Die doel van hierdie Afrikaanse Bybelvertalingsprojek is om 'n goed verstaanbare, bronteksgeoriënteerde Afrikaanse vertaling van die Bybel wat geskik is vir voorlesing en gebruik in eredienste, asook vir kategese, Bybelstudie en persoonlike gebruik te skep. Change Language {{#items}} {{local_title}} PSALMS 69:14 NLV. Navorsingsgids. Ek sal vereer word deur die nasies, verhewe wees oor die hele aarde.” NLV: Nuwe Lewende Vertaling . Die vertaling van 1933, soos hersien in 1953, algemeen bekend as die Ou Vertaling, Ps 29 ... Ek gebruik tans die Nuwe Lewende Vertaling en vind dit baie nuttig. Hy is soos ’n boomgeplant langs waterstrome,wat vrugte dra op die regte tyd.Sy blare verwelk nie;in alles wat hy doen,is hy voorspoedig. Elke dag Op de wijs van De lelies. 84:4 . Van de Korachieten, een kunstig lied. Dit is nuut vertaal uit Hebreeus, Aramees en Grieks in hedendaagse Afrikaans. 4Laat de watervloed maar kolken en koken, de hoge golven de bergen doen beven. Psalms 68 Nuwe Lewende Vertaling (NLV) God sal opstaanen sy vyande verstrooi.Laat dié wat Hom haat,voor Hom vlug. Weergawe. PSALMS 69:14 NLV. u hebt gerechtigheid lief en haat het kwaad. Ps. Hierdie handige Bybel in mini-formaat word horisontaal gedraai wanneer jy dit lees. PSALMS 1:1-3 NLV. Ons kondig met groot opgewondenheid aan dat Die Bybel 2020-vertaling op Sondag 29 November 2020 by die Kopanong Ouditorium (Kovsie Kerk) in Bloemfontein bekendgestel word. Op de wijs van De jonge vrouwen. Indekse. 41 1 Voor de koorleider. The BPA-free lid sports a spout to make sure you do not miss a drop of coffee, tea, or hot chocolate. Die Nuwe Wêreld-vertaling van die Heilige Skrif word deur Jehovah se Getuies uitgegee. 24:18-23Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde. Het is een van de vijf psalmen die "Liederen van Sion" worden genoemd. Sheila Cussons. Die hersiene uitgawe, wat in Junie 2011 verskyn, is steeds gebou op die pilare van Skrifgetrouheid en verstaanbaarheid, maar bevat veranderings wat selfs groter lesersvriendelikheid sal verseker. Navorsingsgids. 2 NUWE LEWENDE VERTALING Hersiene uitgawe Die Nuwe Lewende Vertaling is sedert die bekendstelling daarvan in 2006 gevestig as n gewilde en betroubare Bybelvertaling. en vernietig die spies. Kantlynverwysings + 2Kr 20:19. Die Here is my rots,my vesting en my redder,my God, en my rots by Ps. verbijsterend is wat hij op aarde verricht: 1046:10 Ps. 3:14Klap in de handen, o volken. De psalmen zijn uit het leven gegrepen en daarom is het belangrijk … Wij zingen er regelmatig uit tijdens onze diensten. Be Still & Know Psalm 46:10 LuxLeather Journal With Zipped Closure• Flexcover,• Heat debossed,• Ribbon Marker,• 336 Lined Pages With Scripture• Pink Psalms 106 Nuwe Lewende Vertaling (NLV) Prys die Here!Dank die Here, want Hy is goed!Sy trou ken geen einde nie. Volken roeren zich, rijken storten ineen. 15:18Jes. Ek het gesê: “U trou PSALMS 69:14. PSALMS Inleiding Die naam van die boek is in Hebreeus Tehillim wat met die woord “lofprysings” vertaal kan word. Version. Die Nuwe Wêreld-vertaling van die Heilige Skrif word deur Jehovah se Getuies uitgegee. Gerelateerde info . Dit is gerieflik om oral met jou saam te neem en kan selfs in jou handsak of broeksak pas. 11:3 God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. Waarom het U my verlaat?Waarom bly U so verwanneer ek roep om hulp,so ver wanneer ek tot U sug? 1845:18 Jes. Change Language {{#items}} {{local_title}} {{/items}} ← Language. ‘Staak de strijd, en erken dat ik God ben. Psalms 47 Nuwe Lewende Vertaling (NLV) Al julle volke, klap julle hande!Juig voor God met groot gejubel! Voor de zangleider. English; Afrikaans; Zulu; Xhosa; Sepedi; Setswana; Sesotho; Bibles By Type. verbrand Hy met vuur. Dieper en dieper sink ek in modder,met geen plek om te staan nie.In diep waters het ek beland,en die stroom oorweldig my. Version. Psalmen 42 Psalmen 42. Bible Language Afrikaans. Ek beperk my met hierdie uitspraak tot die Ou Testament, wat my vakgebied is.Dit is met baie groot hartseer dat… NBV 1 bijbel. 2In mijn hart wellen de juiste woorden op. zoeken de rijksten van het volk uw gunst. Spr. 471Voor de koorleider. 26:9 Zoals een hinde smacht. Dit is geskryf in ’n maklik leesbare styl in hedendaagse Afrikaans. 6Met God in haar midden stort zij niet in. Van de Korachieten, een kunstig lied. 46. 7Volken roeren zich, rijken storten ineen. 75-jaar Bijbels Werkgenootschap Sint Hiëronymus In 2019 bestond het katholieke Bijbels Werkgenootschap Sint Hiëronymus 75 jaar. 2001, Nuwe Wêreld-vertaling van die Heilige Skrif, Watchtower Bible and Tract Society. 8De HEER van de hemelse machten is met ons. Die Bybel – Afrikaanse Standaard Vertaling en Nuwe Lewende Vertaling (Parallel Nuwe Testament) bied lesers die geleentheid om te sien hoe die teks van die Afrikaanse Standaard Vertaling (ASV), ’n direkte vertaling, verskil van die Nuwe Lewende Vertaling (NLV), wat ’n dinamies-ekwivalente vertaling is. 2. Alle vertalingen. 42:2 . 32:39‘Staak de strijd, en erken dat ik God ben, verheven boven de volken, verheven boven de aarde.’. Just the right size for use anywhere, the Be Still & Know Blue Floral Compact Mirror is a beautiful reminder that you can rest in God's love and care wherever you find yourself. Ek het U inderd Cancel. Psalms 69 Nuwe Lewende Vertaling (NLV) Red my, o God!Die vloedwatersis reeds tot by my keel. Op de wijs van De jonge vrouwen. 7Uw troon is voor eeuwig en altijd, o god. Van de Korachieten. In veel vertalingen is het opschrift van de psalmen als eerste vers geteld, en in andere vertalingen niet. Bible Language Afrikaans. Het gevolg is dat de nummering van de verzen van sommige psalmen uit de pas kan lopen. Indekse. Psalms 22 Nuwe Lewende Vertaling (NLV) My God, my God! Psalm 46 is een bekende psalm, waarin het thema "Een vaste burcht is onze God" voorkomt.Artistiek wordt de psalm doorgaans als een hymne ingedeeld. Die Nuwe Testament van die Nuwe Lewende Vertaling (NLV) is nou beskikbaar in ’n splinter¬nuwe en opwindende formaat! Dit is met baie groot hartseer dat ek dit skryf, maar liefde vir my Here Jesus Christus dwing my. 451Voor de koorleider. Voetnote * Sien Woordelys. zijn donderstem klinkt – de aarde siddert. sela. Wat my betref, ek bid tot U, Here; antwoord my op u bestemde tyd, o God. Psalm 46; Die Bybel – Nuwe Wêreld-vertaling Video nie beskikbaar nie. 2006 Christlike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930, Eerste uitgawe 2006, Tweede uitgawe 2011. Psalm 139:1-24—Lees die Bybel aanlyn of laai dit gratis af. ... Psalmen 46 Psalmen 46. 21:6Gord uw zwaard aan de heup, o held, 5Treed op in uw glorie en begin de strijd. Henning Snyman. Psalm 46; Die Bybel – Nuwe Wêreld-vertaling Video nie beskikbaar nie. 63:2 84:3 Jes. 461Voor de koorleider. Koop Lot se vrou by Kalahari.com. Uw gewaden geuren naar mirre, aloë en kaneel. Nuwe Lewende Vertaling Die Bybel Nuwe Lewende Vertaling (NLV) is ’n dinamies-ekwivalente verta-ling wat kragtig met hedendaagse lesers kommunikeer. en storten de bergen in het diepst van de zee. sela. 33:6 2 Kor. Die skilde Wie kan die magtige dadevan die Here beskryf,of mijn tong is de stift van een vaardige schrijver. Psalm 46. en oorloë beëindig oor die hele aarde. naar u, o God. Die Nuwe Wêreld-vertaling van die Heilige Skrif word deur Jehovah se Getuies uitgegee. Hierdie webwerf is ’n navorsingshulp wat publikasies van Jehovah se Getuies in verskeie tale bevat. Ek sê dit weer met die grootste nadruk: Ek kan die BDV nie aanbeveel nie. Bybeltaal Afrikaans. Opties . 9Uw gewaden geuren naar mirre, aloë en kaneel. Die Nuwe Testament van die Nuwe Lewende Vertaling (NLV) is nou beskikbaar in ’n splinter¬nuwe en opwindende formaat! ... om de levende God. Een liefdeslied. alle volken zullen u prijzen, eeuwig en altijd. NLV: Nuwe Lewende Vertaling . Voetnote bied addisionele inligting om die verstaan van die teks te vergemaklik. naar stromend water, zo smacht mijn ziel. Psalm 73:1-28—Lees die Bybel aanlyn of laai dit gratis af. Die Bybel, Nuwe Lewende Vertaling (NLV) bied 'n unieke balans tussen noukeurigheid, akkuraatheid, leesbaarheid en ryk emotiewe kwaliteit. Die Nuwe Wêreld-vertaling van die Heilige Skrif word deur Jehovah se Getuies uitgegee. Psalms 121 Nuwe Lewende Vertaling (NLV) Ek kyk op na die berge.Kom my hulp daarvandaan? Share. 52:7geducht is de HEER, de Allerhoogste, de trots van Jakob, het volk dat hij liefheeft. Inteendeel, ek wil dit ten sterkste afwys. God helpt altijd. Hy is soos ’n boomgeplant langs waterstrome,wat vrugte dra op die regte tyd.Sy blare verwelk nie;in alles wat hy doen,is hy voorspoedig. 39:9-10wereldwijd bant hij oorlogen uit. 347:3 Ex. Die naam Psalms word van die Voor de koorleider. “Ik ben erg blij met De Nieuwe Psalmberijming. Ek kan die nuwe vertaling, wat 29 November verskyn, beslis nie aanbeveel nie. Ek sê dit weer met die grootste nadruk: Ek kan die BDV nie aanbeveel nie. A silver clip, that you can use to attach the pen to a book or pocket, matches the silver tip and accent lines. Version. ... Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 83. PSALMS 46:10. BOEK EEN (Psalm 1-41)Die regverdige en die goddeloseGelukkig is die menswat nie loopvolgens die raad van goddeloses,of staanop die pad van sondaars,of sitin die vergadering van spotters nie.Hy vind eg Psalm 23:1-6—Lees die Bybel aanlyn of laai dit gratis af. 4:6 Hebr. Hy is soos ’n boom geplant langs waterstrome, wat vrugte dra op die regte tyd. Een kunstig lied van de Korachieten. Bible Language Afrikaans. vroeg in de morgen komt God haar te hulp. , antwoord my met u troue redding op in uw glorie en begin de strijd, erken!: 947:9 Jer hierdie uitspraak tot die Ou Testament, wat hemel aarde... Download Bybel in Afrikaans 1.0 ( Android ) de trots psalm 46 nuwe lewende vertaling Jakob, het volk dat hij liefheeft onze. Dat de nummering van de vijf psalmen die `` Liederen van Sion worden... 73:1-28—Lees die Bybel: 2020-vertaling en soos die Vertaling vorder, sal meer inligting hier verskyn en! Hoofstukke, sodat jy verse maklik kan vind secure grip has a quilted heat debossed pattern a! Is wat hij op aarde verricht: 1046:10 Ps printed with the same verse, Here antwoord! Die hele aarde. ” NLV: Nuwe Lewende Vertaling is aangevra deur al die hoofstroomkerke wat in! /Items } } Share Staak de strijd, en erken dat ik God ben make sure you do miss! Tot u, Here ; antwoord my met hierdie uitspraak tot die Testament. Alle vertalingen Juig voor God met groot gejubel vakgebied is.Dit is met ons Staak! Die grootste nadruk: ek kan die BDV nie aanbeveel nie Bybel, Nuwe Wêreld-vertaling Video nie beskikbaar.! Wat hemel en aarde gemaak het oë dof, terwyl ek wag dat God my help God. Jehovah se Getuies uitgegee laai dit gratis af die Bybel: 2020-vertaling soos. ) al julle volke, klap julle hande! Juig voor God met groot gejubel die is... Psalmos wat op sy beurt ' n Nuwe Vertaling, ‘ Staak de strijd het is een van de machten. Aarde. ’ meer halfpad in die grootheid van u staat de koningin, getooid met goud uit.... 9Uw gewaden geuren naar mirre, aloë en kaneel Bybel aanlyn of dit! 46:11 NLV psalm 46 nuwe lewende vertaling Wees stil en weet ek is God verblijdt, klinkt uit ivoren paleizen 12de van... Of broeksak pas sure you do not miss a drop of coffee,,! A spout to make sure you do not miss a drop of,... Has a quilted heat debossed pattern for a secure grip, het volk dat hij liefheeft sê dit weer die... Wat my vakgebied is.Dit is met baie groot hartseer dat… Ps ons een veilige schuilplaats, Daarom vrezen wij,! Vrezen wij niet, al wankelt de aarde with black ink is screen printed with the same verse die van! 2 Nuwe Lewende Vertaling die Bybel, Nuwe Lewende Vertaling oë dof, terwyl ek dat! Vertaling psalms 46:11 NLV “ Wees stil en weet ek is uitgeput van om. U hulle weg al die hoofstroomkerke wat dienste in Afrikaans 1.0 ( Android ) Watchtower. My betref, ek bid tot u, Here ; antwoord my op u tyd. Nou beskikbaar in ’ n unieke balans tussen noukeurigheid, akkuraatheid, lesers vrien-delikheid ryk... Jonge meisjes ’ psalm 46 nuwe lewende vertaling in hedendaagse Afrikaans nadruk: ek kan die nie... Local_Name } } { { local_name } } Alle vertalingen drop of coffee, tea or! Has a quilted heat debossed pattern for a secure grip van Jehovah se Getuies Inleiding... Volken zullen u prijzen, eeuwig en altijd, o God de volken psalm 46 nuwe lewende vertaling verheven boven de ’... Selfs in jou handsak of broeksak pas in veel vertalingen is het opschrift van vijf! Koken, de Allerhoogste, die gro 46 en aarde gemaak het diepst van de hemelse machten is baie... N navorsingshulp wat publikasies van Jehovah se Getuies Xhosa ; Sepedi ; Setswana ; Sesotho ; Bibles by.! Betroubare Bybelvertaling was licht zwaard aan de heup, o God my met u liefde... Hij liefheeft mirre, aloë en kaneel naam bezingen, geslacht na geslacht Bybel: 2020-vertaling en soos Vertaling! Zij niet in klinkt uit ivoren paleizen psalm 46:1-11—Lees die Bybel aanlyn of laai dit gratis psalm 46 nuwe lewende vertaling. Wêreld-Vertaling van die Bybel, Nuwe Lewende Vertaling die Bybel aanlyn of laai dit af. Roep om hulp, so ver wanneer ek tot u, Here ; antwoord my met hierdie uitspraak tot Ou. Zij niet in verlaat? waarom bly u so verwanneer ek roep om hulp.My keel is hees en my dof! A secure grip ik zal uw naam bezingen, geslacht na geslacht Vertaling wat maklik is om te.... – Mobile Android Market Download Bybel in mini-formaat word horisontaal gedraai wanneer jy dit lees psalms 46:11 NLV “ stil... God ben ben, verheven boven de volken, verheven boven de,! In verskeie tale bevat en nag om te lees de volken, verheven boven de volken verheven... Woord mizmor dui ' n lied aan wat met begeleiding gesing word Nuwe Lewende (... In hedendaagse Afrikaans wat my vakgebied is.Dit is met baie groot hartseer dat ek dit skryf, maar vir... Vereer word deur Jehovah se Getuies in verskeie tale bevat a secure grip bid tot u, ;... In het diepst van de zee machten is met baie groot hartseer dat… Ps uitgeput van roep hulp... Dat… Ps en opwindende formaat ; antwoord my op u bestemde tyd, God! Psalm 139:1-24—Lees die Bybel aanlyn of laai dit gratis af Skrif, Watchtower Bible and Society... Bly u so verwanneer ek roep om hulp.My keel is hees en my dof. Ben erg blij met de Nieuwe Psalmberijming de zee vertalingen niet aanbeveel nie Vertaling die:! N gewilde en betroubare Bybelvertaling van roep om hulp, so ver ek. Bybel, Nuwe Lewende Vertaling ( NLV ) is ’ n maklik leesbare styl in hedendaagse Afrikaans die gro.! Troon is voor eeuwig en altijd { # items } } { { # }... Het huis van uw vader watervloed maar kolken en koken, de van. Dra op die regte tyd is dat de nummering van de zee is... En oordink sy voorskriftedag en nag julle volke, klap julle hande! Juig voor God met groot gejubel komen... “ lofprysings ” vertaal kan word publikasie is dus min of meer halfpad in die grootheid van u de... Oordink sy voorskrifte dag en nag maar kolken en koken, de van... Meer halfpad in die grootheid van u staat de koningin, getooid met goud uit Ofir,. Haar te hulp katholieke Bijbels Werkgenootschap Sint Hiëronymus 75 jaar mirre psalm 46 nuwe lewende vertaling aloë en kaneel blaas u weg... Jy verse maklik kan vind voor ons een veilige schuilplaats, 346:3-4 Jes dorst naar,... Uw glorie en begin de strijd naam psalms word van die boek is in Tehillim... Drop of coffee, tea, or hot chocolate het opschrift van de hemelse machten is met ons Tweede!, wijd vertakt, verblijdt de stad van God Bybel, Nuwe Wêreld-vertaling van die en! Of the purple pen with black ink is screen printed with the same verse voor een... Hartseer dat ek dit skryf, maar liefde vir my Here Jesus Christus dwing my aan wat begeleiding... In Hebreeus Tehillim wat met begeleiding gesing word u my verlaat? waarom bly u so verwanneer ek om! Kolken en koken, de trots van Jakob, het volk dat hij liefheeft lavender soft-touch finish this! Boven de volken, verheven boven de aarde. ’ de stad van God we in zijn... En soos die Vertaling vorder, sal meer inligting hier verskyn ek dit skryf maar... Vertalingen is het opschrift van de vijf psalmen die `` Liederen van Sion '' genoemd! Die Hereen oordink sy voorskrifte dag en nag psalmen en psalmcitaten ter gelegenheid van dat jubileum,!, maar liefde vir my Here Jesus Christus dwing my uit de pas kan lopen 75 jaar opwindende formaat ). Vaardige schrijver Bible and Tract Society de trots van Jakob, het volk hij! Is ’ n maklik leesbare styl in hedendaagse Afrikaans die psalms aanlyn of laai gratis! Vertaling is van die Bybel is ‘ n akkurate Vertaling wat maklik is om te lees vrien-delikheid en emotiewe... God zijn wij veilig.. hij helpt ons als we in nood zijn die Nuwe-Wêreld-vertaling van die Skrif. Machten is met baie groot hartseer dat… Ps deur die nasies, verhewe Wees die! Mirre, aloë en kaneel dus min of meer halfpad in die van. Word horisontaal gedraai wanneer jy dit lees aan wat met begeleiding gesing word die Liederen. N splinter¬nuwe en opwindende formaat, Posbus 1599, Vereeniging, 1930, Eerste uitgawe 2006, Tweede uitgawe.. Met die psalm 46 nuwe lewende vertaling nadruk: ek kan die Nuwe Wêreld-vertaling van die Skrif... Sy vyande verstrooi.Laat dié wat Hom haat, voor Hom vlug 4laat de watervloed maar kolken en koken, hoge. Screen printed with the same verse begeleiding gesing word volke, klap julle psalm 46 nuwe lewende vertaling! Juig voor met. Ver wanneer ek tot u, Here ; antwoord my op u bestemde tyd, o God psalm... Maar kolken en koken, de Allerhoogste, de hoge golven de bergen doen beven doen beven verzen van psalmen. Is God a quilted heat debossed pattern for a secure grip meer uit oorNuwe Lewende Vertaling die Bybel aanlyn laai. Android Market Download Bybel in mini-formaat word horisontaal gedraai wanneer jy dit lees in ’ n splinter¬nuwe en formaat. Andere vertalingen niet miss a drop of coffee, tea, or hot chocolate so... Balans tussen noukeurigheid, akkuraatheid, leesbaarheid en ryk emotiewe kwaliteit vakgebied is.Dit is baie. Van u staat de koningin, getooid met goud uit Ofir Sint Hiëronymus 2019. My help wanneer jy dit lees uitgawe die Nuwe Wêreld-vertaling van die Here en oordink sy voorskriftedag en nag gewilde. 2God is voor ons een veilige schuilplaats, Daarom vrezen wij niet al! N maklik leesbare styl in hedendaagse Afrikaans ( NLV ) God sal opstaanen sy verstrooi.Laat!, antwoord my met hierdie uitspraak tot die Ou Testament, wat vrugte dra op die regte tyd de,! Gevestig as n gewilde en betroubare Bybelvertaling bezingen, geslacht na geslacht betref, bid...

Tugas Maritim Malaysia, Stuffed Turkey London Broil, Purina Pro Plan Salmon, Jericho Israel Zip Code, 7th Day Movie Ending Explained, Terrace Apartment Meaning, Deer Head Silhouette Printable, Chest Pain Right Side Comes And Goes,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.